Årets nyhet! SPM Presenterar en ny käpp Platinum.

Årets nyhet! SPM Presenterar en ny käpp Platinum.

Platinum kommer att ersätta SPM World Cup Gold & SPM Professional Gold.

Nya namnen på käpparna!

SPM World Cup Platinum 30 mm         

SPM Professional Platinum 27 mm       

 

2017-09-18 15:37